Montaż układów powietrzno - spalinowych

Data utworzenia: 2018-10-15 08:56:49 Aktualizacja: 2018-10-15 11:35:14

Montaż układów powietrzno - spalinowychObecne piece gazowe wymagają specjalnego, koncentrycznego układu powietrzno- spalinowego. Dzięki temu ewentualne instalacje kominowe mogą odprowadzać spaliny wraz z jednoczesnym poborem powietrza z zewnątrz, jednym układem kominowym. Temperatura wylotowa spalin podgrzewa powietrze pobierane przez układ. Technologia ta odzyskuje temperaturę spalin podnosząc wydatnie sprawność urządzenia i eliminując tym samym zjawisko poboru powietrza przez piec z pomieszczeń a co za ty idzie podnosząc bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń gazowych.