Kominy - definicje pojęć

Data utworzenia: 2018-10-03 13:05:05 Aktualizacja: 2018-10-14 15:04:59

Co to jest Komin?

Jest to pionowa konstrukcja, która w potocznym znaczeniu oznacza budowlę, której zadaniem jest odprowadzanie spalin i gazów do atmosfery. To pierwsza i podstawowa funkcja kominu. Istnieje jeszcze jedna, która ma zastosowanie w kominach działających na zasadzie naturalnego ciągu kominowego. Funkcja ta ma za zadanie wytwarzanie w miejscu, w którym znajduje się palenisko odpowiedniego podciśnienia. Komin może być konstrukcją murowaną, betonową lub stalową. Ma ona pionowe przewody, które po prostu odprowadzają zanieczyszczenia na zewnątrz budynku.

Co to jest przewód kominowy?

Jest to pionowa lub lekko odchylona konstrukcja, której zadaniem jest odprowadzenie zanieczyszczeń poza budynek (przewód wentylacyjny), produktów spalania gazu lub oleju – do tego służy przewód spalinowy lub produktów spalania paliw stałych ( przewód dymowy). Zbudowany jest on z materiału niepalnego.

Co to jest kanał kominowy?

Są to przewody kominowe: wentylacyjne, spalinowe, dymowe umieszczone w ścianie budynku. Stąd nazwa np. przewód kominowy wentylacyjny czy spalinowy. Bardzo często przewód nazywany jest kominem.

Co to jest czopuch?

Urządzenie grzewcze połączone jest z przewodem spalinowym. To, co łączy te dwie płaszczyzny to przewód z materiału niepalnego, które nazywany jest właśnie czopuchem.

Co to jest króciec?

Część urządzenia grzewczego (element rurowy) służący do połączenia z czopuchem.

Co to jest instalacja spalinowa?

To kompleksowy i całościowo wykonany system odprowadzania produktów spalania z urządzenia grzewczego. Produkty spalania odprowadzane są na zewnątrz budynku. Taka instalacja skalda się z czopucha i przewody spalinowego.

Co to jest wylot i wlot komina?

Jest to miejsce, gdzie spaliny z przewodu spalinowego wyprowadzane są an zewnątrz, do atmosfery. Natomiast wlot komina to miejsce wprowadzania spalin do przewody spalinowego.