Kontrola przewodów kominowych

Data utworzenia: 2018-10-07 21:48:49 Aktualizacja: 2018-10-14 15:04:53

Kiedy zapoznamy się z konstrukcją instalacji kominowych, wentylacyjnych w naszym domu nikogo nie trzeba będzie namawiać na kontrolę przewodów kominowych. Musimy uświadomić sobie, że jest to czynnik niezbędny do prawidłowego funkcjonowania w budynku, w którym taka instalacja występuje. Kontrola roczna przewodów kominowych odbywa się na mocy Ustawy o Prawie Budowlanym (DZ. U. NR 89 z dnia 25 sierpnia 1994r., art.62 1.C). Kontrola musi opierać się na bezwzględnej szczerości wobec osoby kontrolującej, bowiem chodzi o nasze bezpieczeństwo. Zatem winna odbywać w sposób zapewniający jak największą ilość informacji służących do poprawnego określenia sprawności przewodów kominowych oraz wszelkich innych podłączeń, które sprawdzone pozwolą nam bezpiecznie korzystać z instalacji. Taką kontrolę zwykle przeprowadza mistrz kominiarski, który jest uprawiony do tego rodzaju zadań.

Ważną informacją jest fakt, ze takiej kontroli podlegają wszelkie przewody kominowe obiektu, czyli: dymowe, spalinowe, wentylacyjne.

Co podlega kontroli przewodów kominowych?

 1. Na wstępie badane są drożności przepływy przewodów kominowych.
 2. Prawidłowe podłączenia, czyli analizie podlega:
  • ilość i rodzaj podłączeń ( ile jest kratek wentylacyjnych, palenisk gazowych czy węglowych),
  • bada się stan techniczny drzwiczek rewizyjnych,
  • bada się stan techniczny wszelkich rur zapiecowych i łączników,
  • dokładnie bada się to czy kratki wentylacyjne zostały poprawnie zamontowane,
  • kontroli podlega również prawidłowy dostęp powietrza zewnętrznego, który konieczny jest do prawidłowej cyrkulacji powietrza w lokalu.
 3. Badaniu podlega również prawidłowość ciągu kominowego.
 4. Kontroli podlega ponad to stan techniczny kominów znajdujących się ponad dachem w tym wszystkich głowic kominowych, nasad, ścian kominowych nad dachem i strychu oraz bada się prawidłowości wylotów przewodów.
 5. Mistrz kominiarski kontroluje również stan techniczny narzędzi umożliwiających nadzór nad przewodem kominowym, czyli drabin, włazów, ław kominiarskich.
 6. Badanie szczelności przewodów kominowych.
 7. Mistrz kominiarski także ocenia i wskazuje mieszkańcom – użytkownikom inne ewentualne uchybienia, które zagrażałoby ich zdrowiu.